Často kladené otázky

Vývoj programu Seznam norem na PC byl již ukončen, nové licence nevydávám.

Co všechno potřebuji ke spuštění programu Seznam norem na PC?

Ke spuštění programu potřebujete počítač s operačním systémem Windows 2000, Windows XP nebo Windows Vista s nainstalovaným .NET frameworkem verze 2.0.

Obsahuje program znění (texty) norem?

Ne, program obsahuje pouze bibliografické údaje o normách (označení, název, platnost, …), u některých i stručnou anotaci obsahu.

Obsahuje Seznam norem úplně všechny české normy?

Program obsahuje bibliografické údaje o všech platných normách ČSN. Ostatní normy - oborové normy (ON), podnikové normy energetiky (PNE), plynařské normy (TPG a TDG), vodohospodářské normy (TNV) - nejsou v seznamu obsaženy.